JOYCE VAN OMMEN

OVER JOYCE

Wie ben ik? Het ligt niet in mijn aard om mezelf te “promoten”. Wat ik wél hardop durf te zeggen is dat ik een enorme passie heb voor mijn vak. Het brengt me nog iedere dag veel plezier en nieuwe inzichten. 

Momenteel werk ik als zelfstandig therapeut in mijn eigen sportpraktijk op twee lokaties. 

Professionele (top)sportzorg en begeleiding, blessurepreventie of juist specifieke behandeltrajecten voor acute of chronische problematiek. Van breedtesport tot internationaal niveau, teams en individuele sporters, in de meest uiteenlopende sportdisciplines. 

Daarnaast coördineer ik sportmedische zorg op andere lokaties voor diverse sportorganisaties.

.

Rondom wedstrijden, toernooien en evenementen ben ik actief als sportverzorger, ter ondersteuning van sporters en zorgverlening bij acuut sportletsel.   

Verder maak ik al jarenlang met veel plezier deel uit van teams op eredivisieniveau, waar ik veel ervaring heb opgedaan op het gebied van sportmedische begeleiding in de breedste zin van het woord. Sinds 2017 ben ik ook betrokken bij een project voor mindervalide sporters in teamverband. 

Om voor iedere sporter de optimale begeleiding en/of behandeling te regelen werk ik regelmatig in een multidisciplinaire setting. Hierbij kan ik vertrouwen op een groot netwerk van experts.

Naast het werk in en rond de sportzorgpraktijk ben ik in dienst van de stichting perimedische opleidingen als examinator. Incidenteel geef ik gastcolleges of meerdaagse trainingen. Bijvoorbeeld als docent (sport)mindfulness of als therapeut, om mijn ervaringen inzake sportzorg te delen met studenten. Op het gebied van mentale training, coaching en advies bied ik ondersteuning binnen enkele samenwerkingsverbanden en bij individuele trajecten. 

Kortom: een ontzettend leuke, veelzijdige en uitdagende job. Elke dag biedt een mooie kans om te kijken ‘waar beweging in zit’, en mogelijkheden voor verbetering te onderzoeken.  

.
COMPETENTIES

Met diverse beroepsopleidingen in verschillende domeinen voldoet SportzorgJvO ruimschoots aan de gestelde norm. Joyce is gekwalificeerd als perimedicus en staat geregistreerd in het betreffende kwaliteitsregister. Accreditatiepunten en licenties worden zorgvuldig bijgehouden. Daarnaast is er ook veel aandacht voor nascholing en intervisie met collega’s en deskundigen uit verschillende disciplines.

OPLEIDINGEN
RECENTE WERKERVARING

“IN BEWEGING”

Al op jonge leeftijd werd ik gefascineerd door functioneren van mens en dier. Niet alleen fysieke factoren, maar ook de mentale en sociale componenten van welzijn. ’Beweegredenen’ in de breedste zin van het woord. Niet verwonderlijk dat dit uiteindelijk leidde tot een beroep in deze richting. Het sociale aspect van dit werk ligt me goed, ik vind het interessant om een heel breed scala mensen te ontmoeten. 

Van nature ben ik erg leergierig en benieuwd naar allerlei processen. Het zoeken van inventieve oplossingen voor gecompliceerde problemen vind ik een leuke uitdaging. 

Een lichaam is een prachtig, maar complex systeem. Je moet kunnen analyseren waar het probleem mogelijk vandaan komt. Om een juist beeld te vormen, is het belangrijk om goed te luisteren. Inlevingsvermogen, om de belevingswereld van cliënten te interpreteren is daarbij ook van belang. Achter een klacht kan mogelijk een ander probleem schuilgaan. Je moet dus kritisch onderzoeken en beoordelen of je veronderstellingen juist zijn. Vervolgens zoek je de meest adequate oplossing. Daar ga je dan mee aan de slag, met veelvuldige evaluaties om te bepalen of de gekozen strategie nog steeds effectief en wenselijk is. Het geeft enorm veel voldoening als je daadwerkelijk kunt helpen. Ik vind het geweldig als iemand weer plezier in sport en bewegen krijgt. 

Informeren en adviseren vormt een belangrijke pijler van het behandeltraject. Ik vind het een leuke uitdaging om complexe materie op een begrijpelijke manier uit te leggen. 

Daarnaast investeer ik graag tijd en energie in het opbouwen van een vertrouwensband. Het is belangrijk dat de cliënt zich op zijn of haar gemak voelt. Geduld en begrip zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Hetgeen besproken wordt tijdens een consult blijft vanzelfsprekend vertrouwelijk binnen het kader van het beroepsgeheim. 

Als coördinator sportmedische zorg zag ik buitengewoon getalenteerde topsporters die hun droom niet konden bereiken door gebrek aan goede begeleiding en voorlichting. Ze kregen bijvoorbeeld moeilijkheden op het gebied van gezondheid, of mentale problemen waardoor ze niet maximaal konden presteren, of zelfs (tijdelijk) moesten stoppen met sport op hoog niveau. Gelukkig kunnen sporters veel ellende voorkomen als zij weten wat ze zelf kunnen doen om fysiek en mentaal fit te blijven. Het is fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van zelfmanagement van sporters. Binnen diverse samenwerkingsverbanden krijg ik ruimschoots de kans om sporters te begeleiden op weg naar de (sub)top. Ook op dit gebied dus mooie kansen om te kijken ‘waar beweging in zit’, en mogelijkheden voor verbetering te onderzoeken.

Op persoonlijk vlak blijf ik ook graag “in beweging”. Persoonlijke ontwikkeling, verbreding van kennis en vaardigheden blijft belangrijk in dit vakgebied. Ik investeer graag in het bijhouden van accreditatiepunten en licenties, nascholing en intervisie met collega’s en deskundigen uit verschillende disciplines. Vorig jaar heb ik een intensief studietraject gevolgd om mijn eerder behaalde diploma HBO medische kennis te certificeren conform de nieuwe norm. Momenteel volg ik studies op het gebied van psychologie en psychosomatiek.

Werkwijze

SportzorgJvO biedt professionele begeleiding op het gebied van bewegen. Met de doelstelling om klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen of te verminderen. Voor (top)sporters én voor iedereen die in beweging wil komen. Sportzorg kan ook een uitstekende aanvulling zijn op andere therapievormen. 

Afspraak maken

Een afspraak maken is eenvoudig. Voor het boeken van een consult is geen verwijzing van de huisarts nodig. Therapie kan plaatsvinden in een van de eigen praktijklokaties, bij sportverenigingen of op trainingscentra. SportzorgJvO maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden.