SportZorgJvO

De discipline sportzorg is buiten professionele sportteams een relatief onbekend fenomeen. Dat is jammer, want deze therapie biedt toepassingen voor iedereen die wil bewegen in de ruimste zin van het woord. 

Bewegen is gezond! Mensen die voldoende bewegen zijn minder vaak ziek, hebben minder last van psychische klachten, blijven makkelijker op een gezond gewicht en hebben minder kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, diabetes etc. In beweging komen wordt lastig wanneer daarbij klachten optreden. Sportzorg heeft tot doel klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen of te verminderen.

Om fit te blijven is het van belang om symptomen tijdig te signaleren. Een goede analyse van de situatie met deskundig advies en begeleiding kan verergering van beginnende klachten voorkomen. Daarbij kan een functioneel behandeltraject het herstel bevorderen. SportzorgJvO biedt professionele begeleiding op dit gebied. 

Hierbij is het eerste uitgangspunt dat het lichaam het vermogen heeft zichzelf te herstellen, mits de condities daarvoor aanwezig zijn. Ontregelende omstandigheden zoals langdurige stress kunnen het normale verloop van het herstel verhinderen. Overbelasting is een bekend fenomeen, net als te snelle volledige sporthervatting na een blessure. Maar ook gebrek aan beweging, te weinig belasting of bepaalde bewegingspatronen kunnen de klachten veel langer dan nodig in stand houden. 

Ondersteund door een professionele visie worden kennis en vaardigheden gebruikt om klachten te voorkomen of verminderen op basis van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Het voorgestelde behandeltraject is in overeenstemming met persoonlijke specifieke problematiek, wensen, verwachtingen en leefomstandigheden. De behandelintensiteit en behandelduur worden hierbij zorgvuldig afgestemd op individuele situaties.

Sportzorg richt zich niet uitsluitend op de lokale klacht, maar hanteert een holistische visie.

Aandachtig luisteren, informeren en adviseren met betrekking tot jouw specifieke situatie speelt een belangrijke rol. Als onderdeel van het behandelplan kunnen efficiënte massage- en mobilisatietechnieken ingezet worden. Afhankelijk van de klacht kan Lymfetherapie, taping of TNC (dry needling) ook doeltreffend zijn. Echter, om klachten te voorkomen of te verminderen is een bredere therapievorm effectiever. Voorbeelden van interventies die deel uit kunnen maken van het traject zijn: oefentherapie, specifieke beweeg- en houdingsadviezen, een aangepast trainingsprogramma, lifestylecoaching, voedingsadvies, mentale weerbaarheidstraining en mindfulness. De sporter gaat onder begeleiding zelf aan de slag hiermee. “Zelfmanagement” levert een effectief aandeel in het herstelproces en/of ter voorkoming van klachten.

.

Werkwijze

SportzorgJvO biedt professionele begeleiding op het gebied van bewegen. Met de doelstelling om klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen of te verminderen. Voor (top)sporters én voor iedereen die in beweging wil komen. Sportzorg kan ook een uitstekende aanvulling zijn op andere therapievormen. 

Afspraak maken

Een afspraak maken is eenvoudig. Voor het boeken van een consult is geen verwijzing van de huisarts nodig. Therapie kan plaatsvinden in een van de eigen praktijklokaties, bij sportverenigingen of op trainingscentra. SportzorgJvO maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden.