TARIEF

Consult sportzorg €48,50

Vergoedingen

Behandelingen kunnen via de aanvullende verzekering bij een aantal verzekeraars mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of de behandelingen binnen uw specifieke verzekering voor vergoeding in aanmerking komen.

Kwalitatieve toetsing

De kwalitatieve toetsing van de praktijk is inzichtelijk via het perimedisch kwaliteitsregister. De ESPO (examenstichting perimedische beroepsopleidingen) toetst doorlopend op deskundigheid, vakbekwaamheid, up-to-date kennis en competenties.

Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. SportZorgJvO voldoet aan deze eisen door middel van aansluiting bij NIBIG, een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie, en belangenvereniging BMS.

 • Kwaliteitsregeling

  via Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)

 • Kernwaarden

  Professionele zorg, aandacht en kwaliteit

 • Kwaliteitsborging

  Aangesloten bij branche en beroepsorganisaties voor kwaliteitsborging

 • Perimedisch Kwaliteitsregister

  Gekwalificeerd behandelaar

 • Integrale gezondheidszorg

  Samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg voor een optimaal behandeleffect